وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده از ظرفیت بازارهای صادراتی منطقه و پیمان های دوجانبه در زمینه صادرات محصولات کشاورزی تاکید کرد.
جلسه قرارگاه دیپلماسی غذایی به ریاست سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز برگزار شد.
در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت صادرات محصولات کشاورزی از جمله مرکبات، خشکبار، گیاهان دارویی، دام زنده و … توسط تشکل ها، اتاق بازرگانی، تعاونی های تولید تاکید کرد.
همچنین در این جلسه بر استفاده از ظرفیت بازارهای صادراتی منطقه، پیمان های دوجانبه در زمینه صادرات محصولات کشاورزی تاکید شد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد در راستای رونق صادرات و مدیریت وارد به دنبال پیش بینی پذیری و ارائه برنامه بلندمدت در زمینه صادرات و واردات محصولات کشاورزی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید