سیدجواد ساداتی نژاد که به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیدابراهیم رئیسی مشغول به فعالیت است، پیش از این به عنوان نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در دوره دهم و یازدهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است.

 • عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مسکو
 • از موسسین و رئیس انجمن اسلامی منطقه اروپای شرقی و کشورهای مشترک‌المنافع
 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد و معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه
 • رئیس دانشگاه کاشان
 • تاسیس ستاد خیرین دانشگاه کاشان
 • تاسیس ستاد خیّرین وزارت علوم
 • معاون اداری و مالی دانشگاه تهران 
 • معاون توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران 
 • تاسیس بنیاد حامیان دانشگاه تهران
 • عضویت در اداره جهاد سازندگی به عنوان معاون اداره آبخیزداری و مجری چندین پروژه بخش سیلاب و آبخیزداری در شهرستان کاشان 
 • عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست صندوق پژوهشگران و فناوران ریاست جمهوری 
 • عضو شورای تحقیقات آب کشور
 • دبیر کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی شورای عالی عتف 
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
 • عضو هیات ممیزه سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی
 • سردبیر نشریه علمی پژوهشی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران
 • رئیس فراکسیون آب مجلس دهم