کمیته علمی ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت با اجماع آرای استادان دانشگاه‌های منابع طبیعی و بخش تحقیقات در نشستی با حضور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد.

 در این نشست با پیشنهاد سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، “علی علیزاده” رییس موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور به عنوان “دبیر کمیته علمی ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت” انتخاب و مقرر شد دبیرخانه این کمیته علمی نیز تشکیل شود.

بنابر این گزارش، سیدجواد ساداتی‌نژاد در این نشست تشکیل کمیته علمی برای بهره‌گیری از علم و دانش استادان دانشگاه و بخش تحقیقات به منظور همراهی در اجرا و نظارت بر این طرح را ضروری خواند و گفت: باید فعالیت بیشتری در زمینه کاهش تولید کربن و افزایش ترسیب و ذخیره کربن انجام دهیم تا بتوانیم در آینده پاسخ و عملکرد مناسبی برای داخل کشور و دنیا داشته باشیم.

وی افزود: مهمترین راهکار برای ترسیب کربن، درختکاری و جنگل‌کاری است ضمن آن که مزایای زیادی از این اقدام عاید کشور می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی کاشت یک میلیارد درخت را کف اقدامات در راستای ترسیب کربن و حفاظت از آب، خاک و هوای کشور عنوان و تصریح کرد: کشورهای دنیا و همسایه کشورمان برنامه‌ریزی‌های بزرگ و راهبردی در زمینه کاشت درخت انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم با برنامه‌ریزی درست و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، صنایع و دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، طرح کاشت یک میلیارد درخت را ظرف چهار سال انجام دهیم.

مقام عالی وزارت اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی موجب می‌شود در اجرای این طرح، موفق عمل کنیم.

ساداتی‌نژاد در همین حال گفت: در فاز نخست و با توجه به ظرفیت‌های موجود، نهالستان‌ها و حمایت‌های مردمی، کاشت یک میلیارد درخت لحاظ شده است.

وی تاکید کرد که این طرح متناسب با شرایط و بستر اقلیمی و مکان‌یابی درست انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در این طرح، صیانت از جنگل‌های موجود، بذرکاری و سایر موارد به عنوان زیرپروژه مطرح است.

در این جلسه، جمعی از استادان دانشگاه‌های کشور و پژوهشگران منابع طبیعی دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را در مورد اجرای بهتر این طرح ارایه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید