وزیر جهاد کشاورزی گفت: معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی کنترل پیشبرد اهداف سازمان و جلوگیری از اتلاف انرژی، زمان و منابع را بر عهده دارد.

سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مدیران و کارکنان معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارتخانه اظهار کرد: سهم شما در عملکرد مثبت و منفی سازمان‌های جهاد استانی بسیار حائز اهمیت است. استان پیشرو نشان‌ دهنده پویایی معاونت اقتصادی سازمان است، فردی که می‌تواند سازمان را از روزمره‌گی و سستی بیرون بکشد معاون برنامه‌ریزی است.

وی افزود: حوزه برنامه‌ریزی نقش راهبردی و مهمی دارد، هشدار انحراف از برنامه‌ها و فاصله از برنامه تحولی وزارت جهاد کشاورزی باید توسط معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی اعلام شود و وزارتخانه را به سمت اهداف راهنمایی کند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی کنترل پیشبرد اهداف سازمان و جلوگیری از اتلاف انرژی، زمان و منابع را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات مجموعه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل کشاورزی در استان‌ها را برطرف کنید تا به چرخه تولید بازگردند، ادامه داد: در زمینه زنجیره ارزش به شدت عقب هستیم و باید این زنجیره تکمیل شود که نیازمند نوآوری است.

جذب سرمایه گذار به بخش کشاورزی وظیفه معاونت اقتصادی است

ساداتی‌نژاد تصریح کرد: سرمایه‌گذاران صنعت به انگیزه و هدایت برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیاز دارند و حضورشان در بخش گره‌گشا و پیش‌رو خواهد بود لذا دعوت از سرمایه‌گذاران وظیفه معاونت اقتصادی است.

مقام عالی وزارت تاکید کرد: استان‌های مرزی برای مراودات با همسایگان نگاه جدید و نوآور داشته باشند.

وی ادامه داد: طرح زهکشی شمال کشور نیازمند ۲ میلیارد دلار سرمایه است و باید برای آن سرمایه‌گذار جذب کنیم.

باید به سمت نظارت هوشمند در بازار برویم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بهره‌وری ضعف بزرگ کشاورزی ایران است، گفت: رفع آن تنها با ورود دانش و فناوری میسر است، هوشمندسازی جزئی از دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی است و رصد هوشمند هم شامل آن می‌شود لذا برای رسیدن به هوشمندسازی به سازمان‌ها کمک کنید تا به سمت نظارت هوشمند در بازار برویم.

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه بخش زیادی از اراضی دیم و شیبدار در استان‌ها رها شده است، اظهار داشت: این اراضی باید به مردم واگذار شود تا بتوانند بر روی این اراضی کشت کنند تا از آب سبز به خوبی بهره‌مند شویم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که کشاورزی سه ضلع قدرت دارد که وزارتخانه، کمیسیون کشاورزی و کشاورزان را شامل می‌شود، عنوان کرد: تا هر سه ضلع مثلث فعال نشوند کشاورزی قدرت نمی‌گیرد.

به گفته وی، اتحادیه‌ها پراکنده و متعدد هستند و نباید بگذارید در استان‌ها اتحادیه جدید و موازی ایجاد شود تا قدرت کلام کشاورزی کاهش نیابد. تعدد اتحادیه‌ها کمکی به کشاورزی نمی‌کند لذا کمک کنید در استان‌ها این اتحادیه‌های موازی با هم ادغام شوند.

دیدگاهتان را بنویسید