وزیر جهاد کشاورزی گفت: صدور اسناد زراعی از مهمترین ماموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و امیدواریم براساس برنامه‌ریزی‌ها تا سال ۱۴۰۴ شاهد سنددار شدن تمامی اراضی کشاورزی باشیم.

سید جواد ساداتی‌نژاد در نشست قرارگاه صدور اسناد اراضی وزارت جهاد کشاورزی، بر لزوم تسریع صدور سند تک برگ برای اراضی کشاورزی تاکید کرد.

وی ادامه داد: در یک سال گذشته اقدامات موثری در زمینه صدور اسناد زراعی ایجاد شده که باید تقویت شود.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در سال گذشته نیز بیش از ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی سنددار شده است که نسبت به میانگین ۵ ساله گذشته افزایش قابل توجهی دارد.

وی در پایان با بیان این که صدور اسناد زراعی از جمله مهمترین ماموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار امیدواری کرد؛ براساس برنامه‌ریزی‌ها تا سال ۱۴۰۴ شاهد سنددار شدن تمام اراضی کشاورزی باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید