وزیر جهاد کشاورزی کاشت درخت و احیای اراضی را یکی از نشانه‌های آبادانی در کشور عنوان کرد و گفت: طرح کاشت یک میلیارد درخت طرحی مردمی است که براساس آمایش سرزمین و درختان بومی با استفاده از آب سبز اجرایی خواهد شد.

سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از نهالستان ایران تورانی طرق در خراسان رضوی، اظهار کرد: ما وارث یک سرزمین بزرگ و باشکوه هستیم و باید حافظ منابع ارزشمند کشور باشیم و برای نسل آینده از آن صیانت کنیم که یکی از این منابع، عرصه منابع طبیعی است و باید برای بهبود شرایط این بستر تولید و حیات تلاش کنیم.

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه نگاه جهانی به ترسیب کربن و کاشت درخت معطوف شده است، عنوان کرد: تا سال ۲۰۳۰ باید یک تریلیون درخت در جهان کاشته شود، در ایران هم با کاشت یک میلیارد درخت طرح را آغاز خواهیم کرد و در سال‌های دوم و سوم اجرای طرح ضریب آن را افزایش خواهیم داد.

وی افزود: یکی از نشانه‌های آبادانی در کشور کاشت درخت و احیای اراضی است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: این طرح هیچ اعتبار دولتی نخواهد داشت و کاملا مردمی اجرا خواهد شد‌.

وی افزود: این درختان با آب سبز آبیاری می‌شوند و بر اساس آمایش سرزمین و درختان بومی اجرایی خواهند شد.

ساداتی‌نژاد عنوان کرد: امسال طرح کاشت درخت را با ۴۰ میلیون اصله نهال آغاز می‌کنیم و در سال‌های آینده با ۲۵۰ میلیون اصله در سال ادامه خواهیم داد.

 وی افزود: در اجرای این طرح باید تمام اقشار مردم مشارکت داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید