رئیس کمیسیون کشاورزی ضمن اعلام مخالفت با ادغام پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری، گفت: کشور در زمینه آبخیزداری و حفاظت از خاک نیازمند حمایت و تحقیقات بوده و پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری در حال حاضر تخصصی ترین مجموعه در بخش‌های مطرح شده است.


سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات کمیسیون در راستای حفظ پژوهشکده حفاظت از خاک و آب ، گفت: متاسفانه سامانه کارمند ایران پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری مسدود شده و این موضوع به منزله اقدام برای ادغام آن است.

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کمیسیون کشاورزی در گذشته مخالفت خود را با ادغام پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری با پژوهشکده های دیگر را اعلام کرده است، عنوان کرد: بر اساس مصوبه قبلی نشست در خصوص ادغام پژوهشکده حفاظت از آب و خاک، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی باید برنامه بازطراحی ساختار تشکیلات خود را ارائه می‌کرد و در آن پژوهشکده مذکور حفظ می‌شد و در راستای کوچک سازی؛ یکی دیگر از بخش‌هایی که مشابه آن در کشور وجود دارد ادغام می‌گردید.

وی افزود: متاسفانه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تا کنون معماری تشکیلات خود را ارائه نکرده و سازمان امور استخدامی به سمت اجرای مصوبه قبلی شورای عالی اداری به معنای ادغام پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری حرکت کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: کل عرصه کشور در زمینه آبخیزداری و حفاظت از خاک نیازمند تحقیقات و حمایت بوده و پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری در حال حاضر تخصصی ترین مجموعه در بخش‌های مطرح شده است که اقدامات اجرایی خوبی داشته و حفظ آن ضرورت دارد.

ساداتی نژاد در پایان گفت: مقرر شده است کمیته آموزش، تحقیقات و فناوری کمیسیون کشاورزی مجلس به ریاست آقای عباسی نایب رئیس کمیسیون طی دو هفته در نشست مشترک با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معماری تشکیلاتی این سازمان را با نگاه به حفظ پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری بررسی و نتیجه آن را به کمیسیون ارائه کنند تا از ادغام این پژوهشکده جلوگیری شود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید