توقف افزایش قیمت مرغ در گروه حذف نهاده‌های دامی است. این یارانه را بایستی به زنجیره تولید بیاوریم تا تولید مرغ افزایش یافته و قیمت کاهش پیدا کند. بخشی از گفتگوی دکتر سیدجواد ساداتی نژاد با خبرنگار پارلمانی بازار که در رابطه با افزایش قیمت تخم‌مرغ و مشکلات ایجاد شده در این بخش انجام شد. در ادامه مهمترین محورهای این گفتگو را می‌خوانیم:

در دو بٌعد می توان مشکلات مربوط به افزایش قیمت تخم‌مرغ را بررسی کرد. تولیدکننده و مصرف‌کننده تخم‌مرغ از هم جدا نیستند، این بدین معناست که اگر تولیدکننده، تولید نکند و این محصول کم شود، قیمت تخم‌مرغ افزایش خواهد یافت بنابراین باید این دو بخش را در هر گونه حمایتی لحاظ کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به کمبود نهاده های دامی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۵۰ درصد نهاده های دامی وارد کشور شده است و متاسفانه ما در تهیه نهاده‌های دامی به بیرون از کشور وابستگی داریم. امروز ۹.۲ میلیون تن ذرت و ۴.۲ میلیون تن سویا دریافت کردیم، بنابراین وقتی ۵۰ درصد از نهاده ها وارد کشور شده این بدین معناست که ۵۰ درصد نهاده دامی در بازار کم است و این خود می‌تواند باعث افزایش قیمت نهاده‌های دامی شود.

دکتر ساداتی نژاد بیان داشت: در صورت ناکافی بودن نهاده دامی، مرغ‌دار مجبور است نهاده‌های دامی را دو الی سه برابر قیمت تهیه کند و وقتی مرغ‌دار نهاده‌های دامی را با قیمت دو الی سه برابریش تهیه کرد، این بدین معناست که محصول مرغ و تخم‌مرغ  گران تمام خواهد شد. بنابراین در این شرایط نمی‌توان توقع داشت که او محصولش را پایین‌تر بفروشد.

اگر در این زمینه به مرغ‌دار فشار وارد شود، نهایتا جوجه‌ریزی نکرده و کمبود در بازار ایجاد می‌شود و این مسئله خود به خود قیمت‌مرغ و تخم‌مرغ را افزایش خواهد داد، بنابراین ما باید این دو مقوله را در کنار هم ببینیم. برای حل مشکل در این بخش باید به سراغ حذف یارانه از نهاده‌های دامی رفته و این یارانه به پایان زنجیره تولید بدهیم.

منبع: خبرگزاری تحلیل بازار فردا

اول مهرماه 1399

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید