دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد عضو کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش و تحقیقات مجلس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شورای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری تهران پرس درباره ویژگی‌هایی که باید وزیر جدید آموزش و پرورش داشته باشد، اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: همانطور که در همه کشورها، آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌ها و بستر توسعه به شمار می‌رود، در کشور ما نیز آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه به حساب می‌آید.

آموزش و پرورش اساس کار و محور توسعه کشورهای پیشرفته است

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وزارت آموزش و پرورش به دلیل اینکه منبع مهم پرورش نیروی انسانی کارآمد برای آینده کشور است، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اگر کشوری آموزش و پرورش مناسبی داشته باشد، آینده درستی خواهد داشت و مدیران شایسته‌ای نیز می‌پروراند که قاعدتاً می‌تواند پیشرفت چشمگیری در حوزه‌های مختلف داشته باشد لذا بسیاری از کشورها مانند ژاپن، فنلاند و… آموزش و پرورش را اساس کار و محور توسعه قرار داده‌اند.

عضو کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش و تحقیقات مجلس ضمن اشاره به اینکه منابع انسانی در سایر کشورها اهمیت بالایی دارد، خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منابع انسانی از منابع معدنی و طبیعی مهم و قوی‌تر هستند یعنی اگر ثروت باشد ولی فردی نباشد که آن را به درستی مورد استفاده قرار دهد، همه‌اش از بین می‌رود و تلف خواهد شد؛ در قبال آن اگر سیستمی مدیر توانمندی داشته باشد ولی منابعش محدود، می‌تواند به موفقیت برسد و بهترین نتیجه را دریافت می‌کند.

ساداتی‌نژاد اضافه کرد: لذا بنده فکر می‌کنم آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه کشورها و همچنین کشور ماست و تغییرات فراوانی که این وزارتخانه هر لحظه به خود می‌بیند، پسندیده نیست ؛ لذا نیاز است تا از ثبات برخوردار باشد.

وی افزود: معتقدم باید توانمندترین، باتجربه‌ترین و متعهدترین نیروهایمان را برای وزارت آموزش و پرورش منصوب کنیم تا بتوان به آنها تکیه کرد؛ فرد منتخب برای وزارتخانه، باید آموزش و پرورش را به خوبی بشناسد و از قید و بندهای سیاسی فاصله بگیرد، زیرا اگر فردی درگیر موضوعات سیاسی باشد، نمی‌تواند کشتی آموزش و پرورش را بدون چالش پیش ببرد، لذا اگر این شاخص‌ها در انتخاب وزیر به کار گرفته شوند، وزیر منتخب با حمایت مشاوران توانمند و… می‌تواند کشتی عرصه تعلیم و تربیت را به هدف والای خود برساند.

اعتبارات آموزش و پرورش از گذشته پایین بوده است

عضو کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه آیا وزیر منتخب آموزش و پرورش با وجود مشکلات مالی فراوان می‌تواند نسبت به بدهی‌ها و معوقات معلمان و فرهنگیان اقدامی کند یا خیر، گفت:‌ آموزش و پرورش از گذشته پایه اعتباری پایینی داشته و چالش‌های اعتباری در آن موجود بوده است؛ بر همین اساس می‌توانیم بگوییم وزیری در آموزش و پرورش نبوده که با چالش‌های مالی جاری مواجه نبوده باشد.

ساداتی‌نژاد خاطرنشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از گذشته ارتباطات و اقتدار وزیر وقت بوده که می‌توانست منابع مورد نیاز را تامین کند، لذا ارتباطات و حضور فرد منتخب در جلسات هیأت دولت می‌تواند بسیار موثر باشد؛ اگر فردی مقتدر نباشد، نمی‌تواند حق آموزش و پرورش را ادا و ضعف‌ها را برطرف کند؛ فردی که برای وزارت انتخاب می‌شود باید ارتباطش با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سایر نمایندگان و دولت خوب باشد؛ چراکه بسیار موثر است. همچنین وزیر انتخاب‌شده باید مشکلات ساختاری، بودجه‌ای و اعتباری آموزش و پرورش را بهبود ببخشد و کمتر کند.

پایان پیام/

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید