احیای مرغ آرین

حمایت تمام‌ قد کمیسیون کشاورزی از احیای مرغ آرین

0
کمیسیون کشاورزی از احیای مرغ آرین تمام قد حمایت می‌کند. چرا که پای امنیت غذایی کشور درمیان است. دکتر سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی...

تا سال آینده در تولید مرغ اجداد خودکفا می‌شویم

0
برنامه‌ریزی‌ها و جلسات متعددی که داشته‌ایم این نوید را می‌دهد که تا سال آینده در تولید مرغ اجداد خودکفا خواهیم شد. خبر خوشی که رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس...

بررسی نقض قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی توسط دولت

0
بررسی دلایل نقض قانون تمرکز اختیارات بخش کشاورزی توسط دولت مطالبه مهم تعدادی از نمایندگان مجلس در حال حاضر است. خبری که در دکتر ساداتی نژاد ریساست کمیسیون کشاورزی مجلس در حاشیه نشست امروز...

تخصیص صد درصدی بودجه ردیف مرغ لاین آرین

0
اختصاص کامل بودجه ردیف سهم مرغ لاین آرین را از بازار مرغ ۱۴۰۰ صدرصدی خواهد کرد. تصمیمی که در نشست امروز صبح کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس با مجری طرح، مسئولان اتاق بازرگانی، هلدینگ کوثر، اتکا، وزارت جهاد...

بازدید از مرکز اصلاح نژاد مرغ لاین آرین بابلکنار

0
دکتر سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمسیون کشاورزی همراه با دکتر زارعی عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران، از مرکز اصلاح نژاد مرغ لاین آرین بابلکنار دیدار کردند. حمایت همه جانبه...