با وضعیت فعلی آموزش، فارغ التحصیلان دانشگاهی کارجو هستند نه کارآفرین

با وضعیت فعلی آموزش، فارغ التحصیلان دانشگاهی کارجو هستند نه کارآفرین

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: در حوزه توانمندی، فارغ التحصیلان دانشگاهی ما دچار مشکل هستند و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی تنها از لحاظ تئوری بسیار قوی هستند؛ اما یک فارغ التحصیل کارآفرین نیستند. دکتر سید جواد ساداتی...