خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "وزیر صنعت ،معدن و تجارت"

تذکر دکتر ساداتی نژاد به وزیر صنعت ،معدن و تجارت

تذکر دکتر ساداتی نژاد به وزیر صنعت ،معدن و تجارت

  تذکر دکتر ساداتی نژاد به وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مورد دلیل عدم ایفای تعهد مسئولیت اجتماعی فولاد مبارکه در واحد های...

تذکر دکتر ساداتی نژاد به وزیر صنعت ،معدن و تجارت

تذکر دکتر ساداتی نژاد به وزیر صنعت ،معدن و تجارت

  تذکر دکتر ساداتی نژاد به وزیر صنعت ،معدن و تجارت در مورد دلیل نابسامانی در بازار لنت خودرو و واردات محصولات بی کیفیت خارجی و تعطیلی کارخانجات...