میز ویژه کاشان در بانک ملی ایران ایجاد می شود

میز ویژه کاشان در بانک ملی ایران ایجاد می شود

مدیرعامل بانک ملی ایران از ایجاد میز ویژه کاشان با اعطای 50 میلیارد ریال در تهران برای تولیدکنندگان بدون نیاز به طی فرآیندهای اداری در مرکز استان اصفهان خبر داد. میز ویژه کاشان در بانک ملی ایران ایجاد می شود به گزارش...