بازدید از اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان

بازدید از اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان

دکتر ساداتی نژاد پیش از ظهر امروز(17 تیرماه) در محل اداره صنعت، معدن و تجارت کاشان حضور یافت و پس از خداقوت گویی به رئیس و کارکنان، از نزدیک در جریان روند فعالیت این اداره قرار گرفت. آخرین وضعیت تفویض اختیار به اداره در...