روز مهندس گرامی باد

روز مهندس گرامی باد

روز مهندس گرامی باد تقارن پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی «خواجه نصرالدین طوسی» و روز مهندس، تلاقی ارزشمندی از پیشینه اندیشه ورزی ایرانی و علم آموزی امروز در کشور است تا با بهره‌گیری از تجارب کسب شده...