دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

دیدار با معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

روز گذشته(29 تیرماه) دکتر ساداتی نژاد نماینده مردم برای پیگیری مسائل و مشکلات کاشان و آران و بیدگل با مهندس اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دیدار کرد. اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر...