شهادت امیرالمؤمنین امام على علیه السلام برهمه شیعیان ومسلمین جهان تسلیت باد

شهادت امیرالمؤمنین امام على علیه السلام برهمه شیعیان ومسلمین جهان تسلیت باد

ای کاش علی شویم وعالی باشیم هم سفره کاسه سفالی باشیم چون سکه به دست کودکی برق زنیم نان آور سفره های خالی باشیم 🌹شهادت اميرالمؤمنين امام على عليه السلام برهمه شیعیان ومسلمین جهان تسلیت باد امام على عليه...