خبرخوان
Previous
Next

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "افتخارات"

تشکر از خدمت صادقانه در تصدی معاونت اداری مالی دانشگاه تهران

تشکر از خدمت صادقانه در تصدی معاونت اداری مالی دانشگاه تهران

تشکر از خدمت صادقانه در تصدی معاونت اداری مالی دانشگاه تهران همکار محترم جنای آقای دکتر ساداتی نژاد بدینوسیله به خود فرض می دانم از همکاری و تلاشهای مستمر حضرتعالی و طول خدمت خالصانه و صادقانه تان در تصدی معاونت اداری...

تقدیر مدیران و کارکنان معاونت آموزشی از تلاش های مدبرانه  دکتر ساداتی نژاد در معاونت دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تقدیر مدیران و کارکنان معاونت آموزشی از تلاش های مدبرانه دکتر ساداتی نژاد در معاونت دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تقدیر از دوره ی تصدی معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران از طرف میران و کارمندان معاونت آموزشی – سید جواد ساداتی نژاد استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد با اهدای سلام و تحیت؛ احتراما بدینوسیله مراتب تقدیر...

تقدیر از دوره تصدی معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران از طرف مدیران و کارمندان معاونت آموزشی

تقدیر از دوره تصدی معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران از طرف مدیران و کارمندان معاونت آموزشی

تقدیر از دوره ی تصدی معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران از طرف میران و کارمندان معاونت آموزشی – سید جواد ساداتی نژاد استاد ارجمند جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد با اهدای سلام و تحیت؛ احتراما بدینوسیله مراتب تقدیر...

تقدیر و تشکر از دوران تصدی معاونت دانشگاه و ریاست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تقدیر و تشکر از دوران تصدی معاونت دانشگاه و ریاست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تقدیر و تشکر از دوران تصدی معاونت دانشگاه تهران و سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران جناب آقا ی دکتر سید جواد ساداتی نژاد دانشیار محترم دانشکده ی علوم و فنون نوین دانتشگاه تهران با احترام؛لازم می دانم زحمات و...

تقدیر بابت توسعه و پیشرفت پارک و علم و فناوری دانشگاه تهران

تقدیر بابت توسعه و پیشرفت پارک و علم و فناوری دانشگاه تهران

تقدیر بابت توسعه و پیشرفت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سرور گرامی جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد عضو محترم شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ضمن تبریک اعیاد پر برکت ماه رجب المرجب که با لطافت و شکوه روز...

تقدیر از کارنامه موفقیت آمیز هیات ممیزه دانشکده علوم و فنون

تقدیر از کارنامه موفقیت آمیز هیات ممیزه دانشکده علوم و فنون

تقدیر از کارنامه ی موفقیت آمیز هیات ممیزه دانشکده علوم و فنون جناب آقای دکتر ساداتی نژاد عضو محترم هیات ممیزه دانشکده علوم و فنون کارنامه موفقیت آمیز دوره پانزدهم هیات ممیزه دانشگاه تهران مرهون تلاش های علمی مجدانه...

تقدیر از زحمات و تلاش ها در کمیسیون تخصصی کشاورزی و ریاست کمیته راهبری طرح کلان ملی بررسی اثرات اقلیم و مدیریت خشکسالی

تقدیر از زحمات و تلاش ها در کمیسیون تخصصی کشاورزی و ریاست کمیته راهبری طرح کلان ملی بررسی اثرات اقلیم و مدیریت خشکسالی

  تقدیر از زحمات و تلاش ها در کمیسیون تخصصی کشاورزی تقدیر از زحمات و تلاش ها در کمیسیون تخصصی کشاورزی آب و منابع طبیعی شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و ریاست راهبردی طرح کلان ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت...

تقدیر از زحمات دوران تصدی معاونت پارلمانی وزارت علوم

تقدیر از زحمات دوران تصدی معاونت پارلمانی وزارت علوم

تقدیر از زحمات دوران تصدی معاونت پارلمانی وزارت علوم جناب آقای دکتر ساداتی نژاد عضو محترم هیات علمی گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین سلام علیکم احتراما، لازم می دانم از زحمات و تلاشهای ارزنده...

تقدیر از زحمات در هیات ممیزه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

تقدیر از زحمات در هیات ممیزه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

  تقدیر از زحمات در هیات ممیزه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد سلام علیکم در عصر حاضر که دانایی از مظاهر مهم توانایی و پیشرفت محسوب می شود، صاحبان فکر و خرد و فرهیختگان...

تقدیر از زحمات دوران ریاست دانشگاه کاشان

تقدیر از زحمات دوران ریاست دانشگاه کاشان

تقدیر از زحمات دوران ریاست دانشگاه کاشان جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد سلام علیکم بدین وسیله از خدمات شایسته جنابعالی در دوره تصدی دانشگاه کاشان صمیمانه قدررانی می نمایم. بیگمان خدمت گذاری به جامعه...

تقدیر از زحمات دوران معاونت دانشگاه و ریاست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تقدیر از زحمات دوران معاونت دانشگاه و ریاست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

تقدیر از زحمات دوران معاونت دانشگاه و ریاست سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران جناب آقای دکتر سید جواد ساداتی نژاد دانشیار محترم دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران سلام علیکم، احتراما، لازم می دانم...

تاسیس خانه فرهنگ دانشگاه کاشان دوران طلایی 1

تاسیس خانه فرهنگ دانشگاه کاشان

تکمیل و بهره داری از خانه فرهنگ: شروع:۱۳۸۵ زیر بنا:۶۴۰ متر مربع بهره برداری:شهریور ۱۳۸۶ اعتبار:۲۵۰ میلیون...

تاسیس دانشکده مهندسی + تصویر دوران طلایی2

تاسیس دانشکده مهندسی + تصویر

 تاسیس دانشکده مهندسی /دوران طلایی دانشگاه کاشان: شروع :۱۳۸۶ زیر بنا:۵۲۰۰ متر مربع بهره برداری: شهریور ۱۳۸۸ اعتبار:۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون...

تقدیر از زحمات در سمت معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران تقدیرنامه

تقدیر از زحمات در سمت معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

...

هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد عضو محترم کمیته علمی هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست جمعیت، ارتقای سطح زندگی و بهداشت گسترش شهرنشینی و صنایع و توسعه کشاورزی موجب افزایش مصرف آب شده است. کاهش منابع آب کشورهای...

انتصاب به ریاست دانشگاه کاشان

انتصاب به ریاست دانشگاه کاشان

جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد احتراما با استناد به مصوبه 610 مورخ 27/6/86 شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزند جنابعالی در امر آموزش عالی و تحقیقات و بمنظور تحقق هرچه بیشتر اهداف...

تحکیم همکاری های با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

تحکیم همکاری های با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر سیدجواد ساداتی نژاد بدینوسیله از تلاش های موثر جنابعالی در دوره تصدی معاون اداری مالی دانشگاه تهران که تحکیم همکاری های معاونت محترم مالی با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را در پی داشته است تشکر می...

تقدیر از زحمات در دوران مسئولیت دبیر کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی شورای علوم،تحقیقات و فناوری تقدیرنامه

تقدیر از زحمات در دوران مسئولیت دبیر کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی شورای علوم،تحقیقات و فناوری

...

تقدیر از زحمات در دوران مسئولیت به عنوان عضو هیات ممیزه سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی تقدیرنامه

تقدیر از زحمات در دوران مسئولیت به عنوان عضو هیات ممیزه سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

...

تقدیر از خدمات در سمت معاون اداری و مالی دانشگاه تهران تقدیرنامه

تقدیر از خدمات در سمت معاون اداری و مالی دانشگاه تهران

...

  • صفحه ی 3 از 4
  • >
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • <