یکی از مشکلات مردم در شهرستان های مختلف کشور، عدم دسترسی به مراکز تصمیم گیری در مراکز استان ها به دلیل بعد مسافت است. برخی از استان های کشور آن قدر پهناور هستند که برخی از ساکنان شهرستان های تابعه برای انجام امور اداری خود زمان و هزینه های زیادی را متحمل می شوند. این امر موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی برای بهبود کار خود، از شهرستان ها به مراکز استان مهاجرت کنند. به همین دلیل امروزه ما شاهد رشد مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ و از سوی دیگر رشد منفی توسعه در شهرستان های دور از مرکز باشیم. این موضوع حکایت از اهمیت توجه جدی به موضوع تقسیمات کشوری دارد. موضوعی که سید جواد ساداتی نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل با حضور در دفتر روزنامه «جمله » پیرامون آن سخن گفت که در ادامه مشروح آن را می خوانید:

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل اظهار کرد: «برای بررسی موضوع ایجاد استان اصفهان شمالی باید داستان را از اینجا آغاز کنیم که در سال ۱۳۱۶ بعد از دوره قاجار، رضاشاه برای آن که بتواند یک قدرت مرکزی در ایران ایجاد کند، نیاز به یک قانون جدید برای تقسیمات کشوری داشت. بر این اساس در نوزدهم دی ماه سال ۱۳۱۶، با اصلاح قانون تقسیمات کشوری و براساس ماده یک آن، کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تقسیم شد. در این اصلاحیه نیز، هر استان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده است و مرکزیت برای استان ها قائل نشدند تا مرکز در مقابل پایتخت علم نشود. به طور مثال بر اساس این تقسیم بندی استان یکم شامل زنجان، قزوین، ساوه، سلطان آباد(اراک)، رشت، شهسوار(تنکابن) و یا استان دوم شامل ۶ شهرستان قم، کاشان، تهران، سمنان، ساری و گرگان بود.»

ساداتی نژاد ادامه داد: «الان وقتی شما نگاه کنید می بینید که تعدادی از این شهرستان ها امروز خودشان به استان تبدیل شده اند. با این حال هنوز می بینیم که در خصوص شهرستان کاشان، قانون سال ۱۳۱۶ اجرا می شود. طبیعتاً سال ها از آن زمان گذشته است و تغییرات زیادی در کشور رخ داده است. حتی در دنیا دیگر نظام چهار رده ای وجود ندارد. حتی در کشور ترکیه که نظام به صورت دو رده ای است. یعنی دسترسی به دولت برای مردم بسیار آسان و سریع است.

بنابراین در سیستم چهار رده ای دسترسی به دولت بسیار طولانی است. بنابراین اگر کسی بخواهد برای یک کار اداری از دهستان یا بخش به مرکز استان برود باید مسیری طولانی همراه با بروکراسی های پیچیده را طی کند. این مشکلی است که در بسیاری از استان های کشور دیده می شود.»

بروکراسی یا تحریم داخلی این نماینده مجلس دهم اظهار کرد: «لذا از قانون برنامه دوم توسعه تا الآن که در برنامه ششم هستیم، همیشه یکی از بندها این بوده است که باید دولت باید لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری را به مجلس بفرستد. اما تاکنون این اتفاق روی نداده است. بنابراین در شرایطی که ما با تحریم خارجی مواجه هستیم، از این سو با یک تحریم داخلی خودمان را درگیر کرده ایم. به این معنا که با وجود قانون فعلی تقسیمات کشوری و بروکراسی حاکم بر این قانون، یک تحریم داخلی را به مردم تحمیل کرده ایم. وقتی شما با تحریم خارجی دشمن مواجه هستید، اگر تحرکات اقتصادی داخلی و پویایی بیشتری داشته باشیم، اثر تحریم های خارجی را کاهش می دهیم. در حال حاضر فعالان اقتصادی در شهرستان ها برای فعالیت خود درگیر بروکراسی هستند و دستشان بسته است.»

وی ادامه داد: «به طور مثال امروز یک فعال اقتصادی برای دریافت یک مجوز ساده ماه ها زمان و هزینه صرف می کند تا جایی که بعد مدت زمان زیاد و هزینه های فراوان آن مجوز و فعالیت اقتصادی دیگر برایش به صرفه نبوده و از خیر آن می گذرد چرا که دیگر ارزش اقتصادی برای آن سرمایه گذار ندارد. در نتیجه این وضعیت باعث فرار سرمایه گذار و فعال اقتصادی می شود.»

ساداتی نژاد ادامه داد: «بنابراین فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران به سمتی می روند که کمتر درگیر بروکراسی باشند. در نتیجه جایی که بروکراسی کمتری را به آنان تحمیل می کند، مراکز استان و یا پایتخت است. بنابراین یکی از علل افزایش مهاجرت به مراکز استان ها و پایتخت همین نواقص قانون تقسیمات کشوری و بروکراسی حاکم بر آن است. به طور یقین اگر این نواقص برطرف شود آمار مهاجرت نیز کاهش پیدا می کند. در شرایط حال تنها شهرستان هایی جمعیت خودشان را حفظ کرده اند، شهرستان هایی هستند که توانسته اند در مقابل بروکراسی مقاومت کنند. امروز وقتی به شهرستان های شمال استان اصفهان نگاه می کنیم می بینیم شهرستانی مانند اردستان تا چندی پیش حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت داشته اما امروز تقریباً ۴۰ هزار نفر جمعیت دارد. نائین ۹۰ هزار نفر جمعیت داشته و امروز ۳۰ هزار نفر جمعیت دارد. دلیل این کاهش جمعیت سختی امورات زندگی در پیچ و خم های بروکراسی بوده است.»

نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل تاکید کرد: «بعضی از شهرها هم چون کاشان به دلیل حوزه منابع انسانی مقابل این بروکراسی مقاومت کرده است. آن هم به دلیل حضور خیرینی که به طور مثال با هزینه های خودشان اقدام به ساخت مراکز آموشی، بهداشتی و فرهنگی کرده اند. در واقع آنان با هزینه خود در مقابل بروکراسی ایستادند و از خروج جمعیت جلوگیری کردند. این تا جایی ادامه دارد که خیرین فعالیت خود را ادامه دهند. هرجایی این فعالیت متوقف شود، خروج جمعیت آغاز می شود. باید به این نکته هم اشاره کنم که در دو سال اخیر هم مهاجرت از کاشان به تدریج آغاز شده است و با ادامه این روند تا ۲۰ سال آینده جمعیت کاشان هم کاهش چشمگیری خواهد داشت.»

تاب آوری در مقابل بروکراسی

ساداتی نژاد گفت: «ما اصطلاحی داریم به نام (تاب آوری در مقابل بروکراسی) هرچقدر تاب آوری در مقابل بروکراسی بیشتر باشد، مهاجرت کمتر خواهد بود. این تاب آوری در مقابل بروکراسی در کاشان هم رو به کاهش است. تا الان کاشان توانسته است در مقابل بروکراسی تاب آوری داشته اما امروز این تاب آوری به سقفش رسیده است.»

وی ادامه داد: «بنابراین ما باید در این حوزه اتفاقی را خلق کنیم یعنی در حوزه تقسیمات کشوری تغییراتی را ایجاد کنیم که از خروج سرمایه ها از شهرستان ها و کاهش جمعیت شهرستان ها جلوگیری کند. باید بپذیریم قانون فعلی تقسیمات کشوری ناکارآمد است. دولت باید لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری را هرچه سریعتر به مجلس تقدیم کند و این مساله را یکبار برای همیشه حل کند. ما باید تقسیمات کشوری را با نگاهی جدید و بر اساس شرایط جدید مورد بررسی و چیدمان جدید قرار دهیم.»

این نماینده مجلس افزود: «استان اصفهان استانی است که حدود ۲۴ شهرستان و ۱۰۰ شهر دارد و در ردیف استان های بزرگ قرار دارد که به دلیل بافت این استان، اصفهان نسبت به دیگر استان ها بیشتر درگیر بروکراسی است. استاندار اصفهان یک مثالی داشت که می گفت: «اصفهان استان صد و بیست درصدی است ». بدین معنا که بیست درصد بیشتر از جاهای دیگر، قانون در این استان اجرا می شود. لذا این باعث می شود بروکراسی سخت تری در این استان اعمال شود و این سختی باعث می شود تاب آوری را پائین بیاورد. به همین دلیل است که امروز شاهد نارضایتی شهرهای استان اصفهان از مرکز استان هستیم. »

ساداتی نژاد با اشاره به ظرفیت های فراوان شمال استان اصفهان گفت: «بیش از چند هزار کارخانه و مراکز صنعتی مشغول فعالیت هستند. شهرستان کاشان به تنهایی در صنعت استان دوازدهم کشور است. از ۴۵ شاخص در ۳۵ شاخص از ۱۳ استان های کشور بالاتر است. مجموعه شمال استان اصفهان مجموع های پر ظرفیت و پرجاذبه ای است. در حوزه گردشگری امسال رتبه سوم گردشگری به کاشان اختصاص یافت. این شامل دیگر شهرهای شمالی استان اصفهان هم چون گلپایگان، خوانسار، نطنز… نیز می شود.

منابع طبیعی این بخش از استان اصفهان دارای جاذبه های و پتانسیل بالای سرمایه گذاری است. بنابراین باید گفت با حذف بروکراسی و ارتقا این بخش به یک استان، خدمت بزرگی به ایران است. یعنی تبدیل بخش شمالی استان اصفهان به یک استان به طور یقین موجب بالا رفتن بهره وری، رشد سرمایه، تولید ثروت، اشتغال آفرینی و در نهایت پیشرفت می شود.»

وی افزود: «در سال های مختلف تا به امروز همواره این موضوع مطرح بوده که استان اصفهان تفویض اختیار کند. ولی هیچ وقت این اتفاق رخ نداد. اگر این تفویض اختیار انجام می شد شاید امروز این آهنگ جدایی شنیده نمی شد. در این سال ها بسیار شعار تفویض اختیار داده شده اما در عمل هیچ وقت انجام نگرفته است. حتی فرمانداری های ویژه که در دوره های قبل تشکیل شدند نتوانستند تفویض اختیار را عملی کنند. بنابراین امروز مردم به این نتیجه رسیده اند که با تفویض اختیار مشکل آنان حل نمی شود و تنها راه حل مشکل مردم شمال استان اصفهان تشکیل یک استان مستقل است.»

ساداتی نژاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص گفت: «از سال ۱۳۹۵ ما طرحی را به مرکز پژوهش های مجلس ارائه کردیم تحت عنوان امکان سنجی طرح تفکیک استان های بزرگ مقیاس شامل، اصفهان، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان. که آن هم دو سال مطالعه شد و نتیجه مطالعات مرکز پژوهش ها ابتدا این بود که مشکل با تفویض اختیار حل شود، که عملی نبود و راه دوم نیز ارتقاء بود. مرکز پژوهش ها یک مطالعه دیگر هم مخصوص کاشان انجام داد یعنی برای استان اصفهان. این مرکز پس از بررسی های فراوان و تشکیل جلسات متعدد به این نتیجه رسید که تنها راه حل مشکل شهرهای شمالی استان اصفهان ارتقاء است و با ایجاد یک استان جدید در شمال استان اصفهان می توان مشکل مردم این منطقه را حل کرد.»

وی در پایان اظهار کرد: «بنابراین در ۲۰ اردیبهشت سال گذشته این طرح با ۳۳ امضا به مجلس ارائه شد و در اسفند ماه اعلام وصول شد. سپس در کمیسیون شوراهای مجلس با رأی قاطع مورد تائید قرار گرفت و جزئیات آن در کارگروه کمیسیون شوراها قرار گرفته است. شهرهای خور، بیابانک و نائین به دلیل بعد مسافت از این طرح جدا گذاشته شدند و از آنجایی که مردم اصفهان روی نام استان اصفهان شمالی کمی حساسیت داشتند قرار شد روی نام این استان جدید کار شود. به نظرم بعد از تعطیلات کار بررسی این موضوع در کمیسیون به اتمام خواهد رسید.»

انتهای پیام/


برای آگاهی از آخرین مطالب و پیوستن به کانال ما در سروش اینجارا کلیک کنید. کانال سروش

لینک کوتاه مطلب: http://drsadatinejad.com/?p=22295

این مطلب را به اشتراک بگذارید :